Inschrijving kleuterstage van 5 tot 9 augustus 2024

Artigym-Herzele i.s.m. Sportdienst Herzele

De inschrijving is pas geldig indien de kinderen op hetzelfde adres woonachtig zijn.

De opvanginstanties hebben de toelating om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen, zowel van de schuldenaar van de uitgaven als van het betrokken kind, te verzamelen, te verwerken en mee te delen, met als enig doel de identificatie in het kader van de elektronische verzending aan de administratie. Zie Circulaire 2022/C/104 over de belastingvermindering voor kinderoppas, Sectie 3.8.9 (FOD Financiën, 18.10.2022).

(1) Het gebruik van het Rijksregisternummer voor fiscale attesten is voorzien krachtens artikel 314 WIB, en nu nog explicieter op basis van artikel 323/2 WIB.

  Inschrijving kleuterstage
   Kind 1
  1. Kind 2
  2. Kind 3
  3. Kind 4
  4. Kind 5