Kwaliteitslabel

Kwaliteitslabel Artigym

We behaalden op 12 mei 2011 het kwaliteitslabel “ IK- Gym + “ voor alle aangeboden disciplines en 82% voor de werking van de club. Het “ + “ teken staat voor een succesvolle clubwerking waarbij ook alle disciplines, die in de vereniging aangeboden worden, de licentie of de kwaliteitsnorm behalen.

In augustus 2015 kregen we een nieuwe doorlichting met zeer positief resultaat:
een totaalscore van 81%
Clubmanagement: 85%  Recreatie: 76.5%  competitie: 76.5%
De Gymnastiekfederatie beloont Artigym met incentives voor het behalen van het label.

In april 2019 kregen we een vernieuwde doorlichting (instrument wat aangepast waardoor scores ook minder hoog kunnen liggen)
een totaalscore van 73.72%
Clubmanagement: …%  Recreatie: …%  competitie: ……% (in sept)
De Gymnastiekfederatie beloont Artigym met incentives voor het behalen van het label.

Q4Gym staat voor Quality in de Gymnastiek. Het is een online kwaliteitsinstrument dat ontwikkeld werd door de GymnastiekFederatie Vlaanderen. De inhoud van het instrument bouwt verder op de inhoud van het IKGym-instrument (ontwikkeld door VUB en GymFed). De vorm heeft grote wijzigingen ondergaan. Het Q4Gym-instrument is interactief en permanent beschikbaar en is gelinkt met het ledenbeheer.
Vanaf 2014 zullen regiocoaches ingezet worden om de clubs optimaal te begeleiden in het behalen van het Q4Gym-label en hen te ondersteunen in de verdere uitbouw van een kwaliteitsvolle werking.

Gym4kwal