Missie en visie

Missie van de club

Artigym is een turnclub die op een kwalitatieve manier de veelvuldige motorische competenties verbetert bij meisjes en jongens van 2.5 tot 18 jaar met evenwicht tussen recreatie- en prestatiesport. Dit alles met de nodige discipline en respect voor de sport en voor anderen.

Visie van de club

– Haar leden in een modern uitgeruste zaal met de beste turntoestellen, en onder leiding van gediplomeerde lesgevers de beste turnopleiding geven volgens een goed beleid met betaalbare lidgelden.
– recreatief: kinderen van divers publiek met verschillende mogelijkheden en verschillende leeftijden in een gemoedelijke sfeer laten kennis maken met “artistiek turnen”. Hoofddoel is plezierbeleving, sfeer en techniek.
– prestatie: onze meer getalenteerde gymnasten de mogelijkheid geven van 4 tot 11 uur/week te trainen met verplichting om 1 wedstrijd per jaar mee te doen als ze 4 uur of 7 uur trainen. Zo leren ze omgaan met het belang van winnen en verliezen, discipline en fair-play.
de wedstrijdploegen trainen 11 uur/week en doen alle provinciale wedstrijden mee en proberen zich te kwalificeren voor de Vlaamse of de Belgische kampioenschappen.
Deelname aan voorbereidende stages worden vereist.
– Bij ons kunnen meisjes en jongens terecht vanaf 2.5jaar tot 18 jaar ongeacht hun niveau, hun afkomst, nationaliteit, levensovertuiging.
Regelmatig worden er gezellige nevenactiviteiten georganiseerd die gratis zijn of waar er aparte deelnamegelden voor gevraagd worden.