Huisreglement


Wat zijn onze huisregels voor onze gymnasten?

 • Positieve inzet en bereidheid om zich totaal in te zetten zijn de eigenschappen van een goede gymnast
 • Op een training zijn onderstaande regels zeer belangrijk:
 •  Trainingen starten en eindigen stipt. Wees daarom dus op tijd.
 •  Als de trainer je iets meedeelt, kijk je hem/haar aan en luister je aandachtig
 •  Alle gymnasten helpen mee bij het klaarzetten en/of wegbergen van het turnmateriaal
 •  Niemand verlaat de trainingszaal zonder toelating van de trainer
 • Trainingen worden niet gestoord
 • Bij een ongelukje of wanneer je gekwetst geraakt tijdens een turnles moet de aangifte van het ongeval binnen de 24 uur gebeuren. Beter een verzekeringspapier meenemen…. je weet maar nooit.
 •  Eenmaal ingeschreven kan je in dat jaar niet meer uitschrijven dat wil zeggen dat het lidgeld + verzekering niet, en zelfs niet voor een deel wordt teruggestort. Een echte gymnast is een VOLHOUDER.

Wat mogen we verwachten van onze trainers?

 • trainers handelen met ‘ouderlijke zorg’ en zijn ontvankelijk voor emotionele signalen
 • trainers moeten de gymnasten stimuleren en begeleiden om de verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag en prestaties te aanvaarden
 • trainers zorgen ervoor dat de activiteiten geschikt zijn voor de leeftijd, rijpheid, ervaring en bekwaamheid van elke individuele gymnast.
 • trainers hanteren een gezonde mix tussen sporttechnische elementen en spelvormen.
 • trainers dragen bij elke training de gepaste kledij
Bij de API (Aanspreekpunt Integriteit) Anne Huylebroeck:  info@artigym-herzele.be t.a.v. Anne Huylebroeck
kunnen gymnasten, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van de club terecht met een vraag, vermoeden of klacht bij mogelijk grensoverschrijdend gedrag.

Kledij

 • Tijdens de training draag je een gemakkelijke short met T-shirt (liefst van artigym= groepsgevoel) of een turnmaillot. Turnpantoffels mogen maar hoeven niet.
 • De meeste gymnasten turnen op blote voeten, zelfs onze allerkleinsten. Ook verwachten alle trainers opgebonden haar van alle gymnasten.
 • Juwelen en armbandjes worden voor de veiligheid van medegymnasten en trainers uitgedaan, dit zowel op training als op wedstrijd Attitude:
 • Gymnastiek is een tolerante sport, wij verwachten dit dan ook tijdens trainingen en wedstrijden.
 • Beleefdheid is gratis, maak er dan ook gebruik van
 • Wees sportief voor vriend als voor tegenstander

 
l