Artistieke gymnastiek

Artistiek Turnen of toestelturnen is een sport waarbij kracht, flexibiliteit, snelheid, coördinatie, evenwicht en elegantie naar voren komen. Sommige toestellen en elementen vragen veel van bepaalde eigenschappen. Flexibiliteit, ook wel lenigheid, kan de kans op blessures verminderen. Kracht maakt veel elementen makkelijker. Ook oefeningen zijn dan minder moeilijk. Turnen is een erg intensieve sport: een krachtsexplosie en daarna weer uitrusten. De meisjes hebben 4 toestellen: grond, sprong, balk en damesbrug (ongelijke leggers) De jongens hebben 6 toestellen: grond, paard, ringen, sprong, herenbrug en hoog rek.

NIEUW in 2022-2023 GYMTOPIA : een sporttechnisch programma van de Gymfed voor alle kinderen van 7 en 8 jaar (in sept. zijn de kinderen nog 6-7 jaar)
De focus ligt op een brede motorische ontwikkeling die haalbaar is voor elk kind.
     – Het programma bestaat uit 9 bewegingsfamilies gesymboliseerd door
een dier.
     – Elke bewegingsfamilie bestaat uit 4 verschillende oefeningen/levels.

WAAROM GYMTOPIA?
Als men deze basisvaardigheden op jonge leeftijd kan ontwikkelen, zal dit bijdragen tot:

▪ Meer plezier en een verhoogde sportparticipatie
▪ Een gezonde en actieve levensstijl
▪ Fysieke en motorische mogelijkheden waar we heel ons leven beroep op
kunnen doen en op die manier ontwikkelen we een basis voor levenslang
sporten
▪ Het beleven van succeservaringen op gelijk welk niveau We willen
kinderen dan ook breed opleiden en laten ‘proeven’ van de verschillende
aspecten van onze sport. Dit levert ontelbare voordelen op in hun
persoonlijke
ontwikkeling binnen gymnastiek (in al haar vormen) en hun latere
(sportieve) leven.
Deze kinderen komen 2 x per week 1,5 uur turnen

 • Het verderzetten van Gymtopia in GYMMANIA in 2023-2024 is voor de kinderen een meerwaarde om hun bewegingsvaardigheden verder te vervolmaken.
 • Gymmania zicht richt naar meisjes en jongens van 9 en 10 jaar (3de en 4de leerjaar) die bij ons nu 
  2 x 2u per week turnen. We situeren ons dan in de derde fase ‘Basisvorming’.
  Pas in deze fase kan er meer gespecialiseerd worden in één of meerdere disciplines. Gymmania is ook de ideale opvolger van Gymtopia, hét sporttechnisch programma van Gymfed (1-2 de leerjaar) waar onze club mee werkt.

DE AANPAK VAN GYMMANIA?

Het gymstars-programma is opgedeeld in verschillende niveaus met een stijgende moeilijkheidsgraad.
Om naar een hoger niveau te gaan, dient de gymnast een aantal bewegingsdoelstellingen te halen. Aan elk niveau is een nummer/kleur toegekend. De opdeling in kleuren geeft zowel voor de trainer, de ouders als het kind zelf, eenvoudig en duidelijk weer in welk niveau het kind zich bevindt. De verschillende niveaus vormen een samenhangend geheel. Het Gymstars-oefenprogramma bevat oefenstof uit 5 verschillende bewegingsthema’s die gymnastiek op een brede manier benaderen.

BEWEGINGSTHEMA’S binnen GYMMANIA

Het programma is opgebouwd uit 5 bewegingsthema’s. Deze bewegingsthema’s vormen de basis van 66 bewegingsvaardigheden die in 6 niveaus aan bod komen en garant staan voor 1200 oefeningen (leerwegen, varianten, progressies, verbindingen) die visueel uitgewerkt zijn op verschillende gymkaarten.

 • STEUNEN EN HOUDINGEN
 • ROTATIES
 • HANGEN EN ZWAAIEN
 • SPRINGEN EN LANDEN
 • VERPLAATSINGEN

Het programma biedt de trainers van de basisgroepen de nodige houvast en sporttechnische ondersteuning voor de lessen. Bovendien biedt het gebruik van een eenvormig programma doorheen alle basisgroepen van de club voordelen naar doorstroming, talentdetectie, groepsindeling…

Onze trainingen GYMMANIA liggen

Op zaterdag van 10u45 tot 12u45
Op vrijdag van 18u tot 20u

Wedstrijdturn(st)ers trainen minimaal 5 -7 tot 11 uur per week om de elementaire beginselen van het turnen te leren. Daarna kunnen ze deelnemen aan recrea-toernooien, C-wedstrijden of B-wedstrijden.  Deze wedstrijden hebben een motiverend beloningssysteem en een aanmoedigende wedstrijdomgeving en zijn een uitstekende manier om met je groep naar buiten te komen.

Hoe word je een wedstrijdgymnast?
Je wordt door je basistrain(st)er uitgekozen omwille van je turntalent. Je krijgt begin mei een uitnodigende brief mee om testjes te doen op de afgesproken datum. Ben je gelaagd voor de testen en je werkattitude is oké dan kan je het volgende seizoen 5 uur trainen per week. Op termijn zal je wel ingeschreven worden om recrea-wedstrijden mee te doen voor Artigym. Per jaar is elke gymnast verplicht om 1 wedstrijd mee te doen. Turn je 5 uur en heb je op een jaar heel wat vorderingen gemaakt dan kan je trainer je doorsturen om meerdere uren te trainen en evt. door te stromen naar de keurploeg.

Kom je van een andere club waar je ook al meerdere uren per week turnde dan moet je toch in samenspraak met trainer of voorzitter testjes af leggen om te zien of je in aanmerking komt voor de 5 uur, de 7 uur of de 11 uur/week.