Artistieke gymnastiek

Artistieke gymnastiek (Toestelturnen)

Artistieke gymnastiek of toestelturnen is een héél intensieve sport. Een discipline waarbij kracht, flexibiliteit, snelheid, coördinatie, evenwicht en elegantie aan bod komen. Sommige toestellen en technieken stellen hoge eisen aan de gymnast. Flexibiliteit, ook wel lenigheid, kan de kans op blessures verminderen. Opbouw van een goede vormspanning en kracht zijn nodig bij het turnen voor de verschillen toestellen.
De meisjes hebben 4 toestellen: grond, sprong, balk en damesbrug (ongelijke leggers)
De jongens hebben 6 toestellen: grond, paard, ringen, sprong, herenbrug en hoog rek.

 *Vorig jaar zijn we gestart met GYMTOPIA : een sporttechnisch programma van de Gymfed
voor de gymnasten van 1ste en 2de leerjaar, 2x per week 1.5u turnen!

De focus lag op een brede motorische ontwikkeling die haalbaar is voor elk kind.
Het programma bestaat uit:

       – 9 bewegingsfamilies gesymboliseerd door een dier.

       – Elke bewegingsfamilie bestaat uit 4 verschillende oefeningen/levels.

Basisvaardigheden op jonge leeftijd ontwikkelen zal bijdragen tot:

– Meer plezier en een verhoogde sportparticipatie.
– Een gezonde en actieve levensstijl
– Fysieke en motorische mogelijkheden waar we heel ons leven beroep op kunnen doen en op die manier
ontwikkelen we een basis voor levenslang sporten.
– Het beleven van succeservaringen op gelijk welk niveau We willen kinderen dan
  ook breed opleiden en laten ‘proeven’ van de verschillende aspecten van onze sport.
  Dit levert ontelbare voordelen op in hun persoonlijke ontwikkeling binnen gymnastiek (in al haar
vormen) en hun latere (sportieve) leven.

   *Dit jaar starten we met GYMMANIA: de ideale opvolger van Gymtopia

    Voor de gymnasten van 3de en 4de leerjaar, 2x per week 2u turnen!

DE AANPAK VAN GYMMANIA?

Het gymstars-programma is opgedeeld in verschillende niveaus met een stijgende moeilijkheidsgraad. Om naar een hoger niveau te gaan, dient de gymnast een aantal bewegingsdoelstellingen te halen. Aan elk niveau is een nummer/kleur toegekend. De opdeling in kleuren geeft zowel voor de trainer, de ouders als het kind zelf, eenvoudig en duidelijk weer in welk niveau het kind zich bevindt. De verschillende niveaus vormen een samenhangend geheel.

BEWEGINGSTHEMA’S binnen GYMMANIA + GYMNASTICA

Het programma is opgebouwd uit 5 bewegingsthema’s. Deze bewegingsthema’s vormen de basis van 66 bewegingsvaardigheden die in 6 niveaus aan bod komen en garant staan voor 1200 oefeningen (leerwegen, varianten, progressies, verbindingen) die visueel uitgewerkt zijn op verschillende gymkaarten.

  • STEUNEN EN HOUDINGEN
  • ROTATIES
  • HANGEN EN ZWAAIEN
  • SPRINGEN EN LANDEN
  • VERPLAATSINGEN

Het programma biedt de trainers van de basisgroepen de nodige houvast en sporttechnische ondersteuning voor de lessen. Bovendien biedt het gebruik van een eenvormig programma doorheen alle basisgroepen van de club voordelen naar doorstroming, talentdetectie, groepsindeling…

*BASISGROEP GYM  9 – 10 – 11 jarigen, 1x per week 2u turnen

*BASISGROEP INFINITY 12 -18 jarigen, 1x per week 2u turnen

Op het trainingsprogramma staat onderhouden van geleerde basisvaardigheden uit het turnen en stimuleren tot levenslang bewegen……..

*WEDSTRIJDTURNEN

Gymnasten trainen 5 -7 tot 11 uur per week om de elementaire technieken van het turnen te leren beheersen. Daarna kunnen ze deelnemen aan recrea-toernooien, C-wedstrijden of B-wedstrijden.  Deze wedstrijden hebben een motiverend beloningssysteem, een aanmoedigende wedstrijdomgeving en zijn een uitstekende manier om in groep naar buiten te komen.

Hoe word je een wedstrijdgymnast?
Je wordt door je basistrain(st)er via een uitnodigende brief uitgenodigd om begin mei  testjes te doen op de afgesproken datum. Ben je geslaagd voor je testen en je hebt echt een gemotiveerde attitude dan kan je het volgende seizoen 5 uur trainen per week. Op termijn kan je ingeschreven worden om recrea-wedstrijden mee te doen voor Artigym. Na inschrijving is elke gymnast verplicht om 1 wedstrijd mee te turnen.  

Heb je tijdens het jaar heel wat vorderingen gemaakt dan kan je trainer je doorsturen om meerdere uren te trainen en eventueel door te stromen naar de keurploeg.

Kom je van een andere club waar je ook al meerdere uren per week turnde dan vragen we je toch in samenspraak met trainer of voorzitter testjes af leggen om te zien of je in aanmerking komt voor de
5 uur, de 7 uur of de 11 uur/week.